CV/OPETUSTYÖ

KUVAAMATAITO, tuntiopetuksia:

Laitilan Kansalaisopisto 1970-75; Maija Salo Musiikkileikkikoulu 1987-1993; Tampereen kaupunki/ Lasten kuvataidekerhot, (alkuunpanija kulttuuritoimen kanssa)1986-1993;  Haiharan taidekurssit lapsille 1987-1989; Viikinsaaren taidekurssit 1990-2003.

KUVALLINEN ILMAISU, tuntiopetuksia mm.:

Turun Taiteen ja Viestinnän oppilaitos 1994-96; VÄS/Teatterikorkeakoulu 1995-2003; Ohjaajalinja/Nuorten teatteri Päivölän kansanopisto 2001-03; Oriveden Opisto 2004.Teatteri-ilmaisun monimuotokoulutus,

Lastentarhanopettajien täydennyskoulutuksia(äänen, liikkeen, kuvan integrointi) mm.:

Sos.alan oppilaitos Tre 1991-92 ;Akk Seinäjoki 1996; Tampereen Kesäyliopisto 1992-96; Sibelius-Akatemia, koulutuskeskus 2000;Notek Viiala 2000-2003;Helsingin Yliopisto Palmenia 2003-04.

KOULUTTAJANA A-klinikkasäätiön toimintaterapeuttien Taideterapiakursseilla 2001-06 (ääni, liike kuva, draama)

Monitaiteellisia-, terapeuttisia-, rentouttavia-, ääni-liike-draama-kuvaryhmiä eri oppilaitoksissa, teattereissa ja keskuksissa vuodesta 1991-2006

Luovan tekstiilimaalauksen ja painannan kursseja eri oppilaitoksissa 1999-2005.